Home » בית ספר לטיסה » בית ספר לטיס

בית ספר לטיס


בית הספר לטיסה הגדול והוותיק בארץ


בית הספר לטיסה של מונאייר פעיל בשדה התעופה הרצליה מאז 1991. למונאייר צי המטוסים הגדול ביותר, המאפשר זמינות וגמישות בקביעת שעות השיעורים. למונאייר מכון בדק הדואג לתחזוקתם של המטוסים ולתקינותם. שיעורי טיסה במונאייר מתקיימים על מטוסי ססנה 152. כמו כן, בית הספר הוא הדואג לכל הענינים המנהליים כגון ביטוח, אישורים, תשלומים וכו’.


 

נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים בכל הנוגע לבית ספר לטיסמדריכי הטיסה


מדריכי טיסה בית הספר מרכז תחתיו את מיטב המדריכים בענף התעופה האזרחית – חלק גדול מן המדריכים הם יוצאי חלק אויר, וחלק נוסף של המדריכים הם בוגרי קורס טיס אזרחי, חלקם הגדול גדלו, צמחו ולמדו במונאייר. את המדריך ניתן לבחור לבד או לתת לבית הספר להתאים עבורך את המדריך הנכון.


 

 

 


הליווי של בית הספר


בית הספר לטיס מהווה מערכת תומכת חשובה בכל תהליך לימודי הטיס. בית הספר מוודא שיש התאמה בין המדריך לחניך ועוקב מקרוב אחר ההתקדמות, קצב השיעורים ואף אחר ההתקדמות עם מבחני התיאוריה.


בית הספר דואג שתקבלו את התנאים הטובים ביותר ללימודי הטיס, דואג לחומרי לימוד ולעזרים הנדרשים לצורך הטיסה והלימודים.


בבית הספר לטיסה של מונאייר תמצאו חדר מבצעים, חדר תדריכים, כתות לימוד ומיקום מדהים ישר על המסלול של שדה התעופה הרצליה.
נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים בכל הנוגע לבית ספר לטיס

לפרטים נוספים על בית הספר לטיס התקשרו מיכה ארנון 053-3363513

מבצעים 1-800-45-6666