Home » חיילים משוחררים

חיילים משוחררים

ניתן להשתמש בכספי הפקדון לצורך לימודי טיס במונאייר!

לפי חוק קליטת חיילים משוחררים התשנ”ד 1994, מונאייר תעופה בע”מ מוכרת כ”מוסד אחר להכשרה מקצועית” ולכן ניתן להשתמש בכספי הפקדון לתשלום עבור לימודי טיס.

חיילים משוחררים רבים אף מקבלים מתנה מהצבא טיסת היכרות חינם עם שחרורם מצה”ל.