Home » טיסות חוויה » סימולטור FUN

סימולטור FUN


סימולטור הוא מדמה טיסה, המאפשר להתאמן על טיסה בתנאים מסוימים על הקרקע כאילו נמצאים באוויר. הסימולטור נראה ומאובזר מבפנים כמטוס לכל דבר ומאפשר תנאי טיסה אמיתיים לכל דבר.

ניתן לתאם התנסות על סימולטור, שלא כחלק מתהליך הלימודים, אלא לצורך התנסות או חוויה בלבד.

בסימולטור יש תוכניות המתאימות למבוגרים ולילדים.

FUN סימולטור מתאים גם לקבוצות ילדים כפעילות חברתית – קייטנות , בתי ספר ועוד.

הפעילות כוללת הסבר קבוצתי קצר ואז סבב של מספר דקות של חוויה אישית מדהימה בתוך הסימולטור.סימולטור טיסה