Home » פרויקטים קהילתיים

פרויקטים קהילתיים

מונאייר מקפידה לאורך כל השנים להיות חלק פעיל מן הקהילה בארץ, בשדה התעופה הרצליה ולשמור על מעורבות בענף התעופה האזרחית ולהיות חלק מקידומו ומפיתוחו.