Home » קריירה בתעופה » הסבות לטייסי ח”א

הסבות לטייסי ח"א


הסבת רישיון צבאי לרישיון טייס אזרחי


טייסי חיל אוויר המעוניינים ברישיון טיס אזרחי יכולים לבצע הסבה במונאייר עפ”י תוכנית מקוצרת המאושרת ע”י רשות תעופה אזרחית. התוכנית המקוצרת כוללת 5-10 שעות הדרכת טיסה (תלוי בסוג הרישיון) + מבחני תיאוריה + מבחן מעשי ע”י בוחן רת”א.


מבצע לטייסי חיל אוויר העושים הסבה במונאייר – ברכישת חמש שעות מטוס מקבלים חצי שעת מטוס במתנה.נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים בכל הנוגע להסבות טייסים


 

pic4