Home » קריירה בתעופה » הסבת רישיונות

הסבת רישיונות לטייסים


הסבת רישיון טיס מחו”ל ורישיונות לטייסי אז”מ


הסבת רישיונות לטייסים שלמדו בחו”ל


טייסים שלמדו בחו”ל ומחזיקים ברישיונות טיס אמריקאיים או אירופיים זקוקים להסבת הרישיון לרישיון ישראלי. הטיסה בשמי הארץ שונה מאוד מהטיסה בחו”ל בשל היותה טיסה מבוקרת (controlled flight) בשל תנאי הטיסה בארץ (שמים סגורים בשל גבולות, שטחיים צבאיים וכו’).


נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים בכל הנוגע להסבת רישיון טיס


 

הסבת רישיון אמריקאי לרישיון ישראלי


כל רישיון טיסה אמריקאי ניתן להסב לרישיון ישראלי. הסבת כל רישיון (פרטי, מסחרי, מדר”ט, והגדר מכשירים) דורשת ביצוע כל מבחני התיאוריה, טיסות הדרכה עם מדריך ישראלי, כל הבחינות המעשיות ע”י רת”א. במונאייר ניתן לבצע את כל ההסבות של הרישיונות האמריקאים, וכן הסבות של רישיונות ממדינות נוספות – קנדה, אירופה, ושאר מדינות העולם.


הסבת רישיון אמריקאי לרישיון ישראלי


טייס בעל רישיון טיס אזרחי ישראלי, הרוצה לטוס בארה”ב, צריך לעבור תהליך פשוט של “מתן תוקף” Validation לרישיונו הישראלי. עם סיום התהליך, הוא רשאי לטוס בארה”ב כטייס פרטי לכל דבר וענין. ההיפך אינו נכון: טייס בעל רשיון אמריקאי שרוצה לטוס בישראל, חייב לעבור תהליך הסבה מלא.


לקבלת Validation יש למלא טפסים של ה- FAA, אותם ניתן להוריד מאתר ה-FAA, בכתובת: www.faa.gov. את הטפסים, ביחד עם צילום רשיון הטיס הישראלי והעתק התעודה הרפואית הישראלית, יש לשלוח לכתובת המצויינת באתר. הרשיון האמריקאי שתקבלו מותנה בתוקף הרשיון הישראלי וכפוף לכל הגבלה הכלולה בו.

טייס ישראלי יכול לטוס עם הרשיון הישראלי שלו, כל עוד הוא טס על מטוס בעל רישום ישראלי, ללא צורך בשום הסבה ושום אישור נוסף.


הסבת רישיונות לטייסי אז”מ

  • מעבר 3 מבחני תיאוריה
  • ממוצע 15 שעות טיסה עם מדריך עד שמדריך מאשר מוכנות למבחן מעשי
  • מבחן מעשי המחולק ל- 2 חלקים: 1. הכרת המטוס 2. ניווט
  • הרישיון הניתן הוא רישיון טיס אזרחי

 

הסבת רישיונות לטייסים