Home » קריירה בתעופה » טיסות צילום

טיסות צילום


טיסות צילום מהאוויר, אישורים ותיאום


טיסות צילום הן טיסות מיוחדות המתבצעות עבור לקוחות מסוגים שונים לצרכים מגוונים:


  • צרכי מיפוי
  • לצרכים אמנותיים
  • תיירות
  • צרכי בניה
  • פרסום
  • צילומי נוף
  • צילומי טבע
  • לצרכי חקלאות
  • תעשיה

נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים בכל הנוגע לטיסות צילוםצילום מהאוויר מצריך מטוסים המתאימים לצילום אנכי. במטוסים אלו יש חור בקרקעית המטוס המאפשר חיבור מתקני צילום ומצלמות ומאפשר צילומי אוויר מכל הסוגים.


למונאייר לקוחות רבים ומגוונים הנעזרים בשירותי טיסות הצילום. אנו דואגים להם לאישורים הנדרשים ולתיאום מול רת”א ובטחון שדה.


הטייסים המסחריים של מונאייר מטיסים את טיסות הצילום, המצריכות מיומנות רבה. אלו טיסות שיכולות להימשך גם מספר שעות ומהוות טיסות אטרקטיביות עבור הטייסים. 

טיסות צילום