Home » קריירה בתעופה » קורס טייסי גשם

קורס טייסי גשם


קורס טיסות גשם לטיסות זריעת עננים


“הזורעים בדמעה ברינה ייקצורו..”

ניסויים סטטיסטיים מוכיחים כי זריעת עננים מגבירה את הגשם בצפון הארץ בשיעור ממוצע של 18%-13%. מזה 20 שנה חברת גבע תעופה בשילוב עם חברת שח”מ מקורות ביצוע זורעת עננים בצפון הארץ ועוזרת להגברת המטר במדינת ישראל. צוות גבע תעופה כולל קברינטים, טייסי משנה, פקידת מבצעים, ומכונאי מטוסים, כולם מבכירי ענף התעופה הקלה בארץ.


נשמח לענות על שאלות ולספק פרטים בכל הנוגע לקורס טייסי גשם


אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בתרומה משמעותית זו למדינת ישראל, ולהצטרף לצוות המוביל של טייסי הגשם. בחודש אוגוסט קבוצת מונאייר פותחת קורס ייחודי בענף התעופה להכשרת טייסים מסחריים לטיסות הגברת המטר. הקורס יתקיים בשדה התעופה הרצליה, למועמדים אשר עמדו בתנאי הסף ובמבחני הקבלה.


דרישות קבלה לקורס


דרישות מוקדמות


  • רישיון מסחרי
  • 500 שעות, מתוכן לפחות 50 שעות דו מנועי
  • הגדר מכשירים בתוקף
  • עדיפות לבוגרי מונאייר

תהליך המיון


  • ראיונות אישיים
  • מבחן התאמה

מבנה הקורס


שעות הדרכה

מדריכים

מיקום

חלק עיוני

4

טייסי גשם

שירגל כנפיים

סימולטור

4

מדריכי סימולטור

שירגל כנפיים

הסבה C-337

4

שילה זק

שדה”ת הרצליה

הכנה C-337 מכשירים גשם + הגדר לטיסות

2-3

שילה זק

שדה”ת הרצליה