Home » תוכניות מימון

תוכניות מימון

מונאייר מציעה תוכניות מימון אטרקטיביות עבור חניכי קורס טיס בשיתוף פעולה עם שני בנקים: בנק אוצר החייל ובנק דיסקונט.

תוכנית מימון בשיתוף בנק דיסקונט:
סכום המימון: עד 90% מעלות הקורס ועד מקסימום 70,000 ₪
תקופת ההחזר: עד 60 תשלומים חודשיים של קרן + ריבית
ריבית שנתית משתנה: P-1%   בלבד!
בנוסף – תיהנו מ- 50% הנחה בעמלת עריכת מסמכים על ההלוואה (בכפוף למינימום)

תלמידי הקורס המעוניינים במימון יפנו לבנק עם מכתב הפניה מחברת מונאייר.

תוכניות מימון
תוכנית מימון בשיתוף בנק אוצר החייל:
סכום המימון: עד 80,000 ₪תקופת ההחזר: עד 84 תשלומים חודשיים של קרן + ריבית
ריבית שנתית משתנה: P-1.5%   בלבד!
אין צורך בחשבון משכורת!
בטחונות לפי שיקול דעת מנהל הסניף.
לפרטים: רויטל מיכאלי, הנהלה ראשית 03-7556299 03-7556299
או במרכז המידע 175-700-700-1