Home » Posts Tagged "סגירת שדה תעופה הרצליה"

פרסומיםסגירת שדה התעופה הרצליה ב-15.4.2015

Posted

עדכון על המשך המאבק על מניעת סגירה של שדי התעופה הרצליה