Home » חניכים מספרים » חניכים וטייסים

חניכים וטייסים


חניכים של מונאייר בעבר ובהווה מספרים על קצה המזלג על חוויית הטיסה, לטוס במונאייר ומהי משמעות הטיסה עבורם.
בוגרי מסדר כנפיים נובמבר 2012 מספרים

<<Prev | 1 | 2 | 3 | next>>