Home » הבלוג שלנו » טיסות סולו » טיסת סולו – זק דחוביץ

טיסת סולו - זק דחוביץ

Posted

טיסות סולו בחברת “מונאייר” נערכות במסגרות סיום קורס טיס אזרחי. בסיומו של הקורס המיועד לפתח קריירה בתעופה או לשם הנאה ופנאי, נערכת טיסת סולו לשם קבלת רשיון טיס. בחודש מאי האחרון התקיימה טיסת הסולו של זק דחוביץ בשדה התעופה שבהרצליה.


טיסת סולו זק דחוביץ


חלקה הראשון של טיסת הסולו כלל:


  • עריכת בדיקות חיצוניות לכלי הטיס.
  • התנעה של כלי התעופה.
  • בדיקות לפני המראה.
  • המראה.
  • הכנות לקראת נחיתה.
  • נחיתה בשדה התעופה.


את חלקה השני של טיסת הסולו ערך זק לבדו תוך יישום כל הכללים, התקנות והחוקים שהועברו במסגרת הלימודים בבית הספר לטיס.


כמובן שבסיום טיסת הסולו של זק נערכה עבורו קבלת פנים צוננת, לפי כללי המסורת האווירית במונאייר.


טיסת סולו בקורס טיס אזרחי


טקס סיום טיסת סולו של זק