Home » הבלוג שלנו » טיסות סולו » טיסת סולו – תמיר קמר

טיסת סולו - תמיר קמר

Posted

מזל טוב לתמיר קמר שעבר בהצלחה את טיסת הסולו בתאריך ה – 26/10. טיסת הסולו של תמיר נערכה כחלק מקבלת רישיון טיס אזרחי בבית הספר לטיס של חברת “מונאייר” לאחר סיום שיעורי טיסה.


טיסת סולו בבית ספר לטיס


חלקה הראשון של טיסת הסולו נערכה במטוס צסנה מדגם 152 4X – CGB וכללה את האלמנטים הבאים:


  • עריכת בדיקות חיצוניות לכלי הטיס.
  • התנעת המטוס.
  • בדיקות לפני המראה על-פי התקנות והכללים.
  • המראה.
  • נחיתה בשדה התעופה.


טיסת סולו בקורס טיס אזרחי


את חלקה השני של טיסת הסולו ערך תמיר קמר לבדו לפי החוקים הנהוגים במבחני הטיסות. לאחר היציאה מכל הטיס נערכה לתמיר קבלת פנים רטובה וצוננת הידועה במסורת האווירית.