Home » הבלוג שלנו » מזבל ביתי לדלק מטוסים

מזבל ביתי לדלק מטוסים

Posted

החשיבות על שמירת איכות הסביבה עולה לכותרות בשנים האחרונות בכל רחבי העולם. יחסי הגומלין בין הטבע לבין בני האדם משתנה בכל עת וישנו דגש מאוד גבוה על מתן פתרונות לשיקום נזקים שנעשו ושימור כדור הארץ לעתיד.


ב – 18 לספטמבר, 2017, הכריזה חברת התעופה “בריטיש איירווייז” על תחילתה של דרך חדשה בתחום שימור איכות הסביבה. החברה הכריזה על שיתוף פעולה הדוק ביחד עם מפעל אשר עוסק במחזור דלקים. שיתוף הפעולה כולל הקמה של מספר מפעלים שיהפכו זבל ביתי אל דלק מטוסים.


מחזור זבל לדלק מטוסים


באמצעות הקמת המפעלים הללו תמוחזר פסולת ביתית המיועדת להגיע אל אתרי פינוי או לשריפה. הפסולת כוללת כלים חד-פעמיים, טיטולים, עטיפות מזון, מיכלי פלסטיק ועוד חומרים אשר מתפרקים ומתכלים לאורך שנים רבות. פסולת זו תעבור תהליך מחזור מסיבי עד אשר תהפוך לדלק נקי בר קיימא. חברת “בריטיש איירווייז” הודיעה כי באמצעות השימוש בדלק זה יופחת השימוש בדלק מטוסים סילוני בכ – 60% והתמורה לאיכות הסביבה תהיה עצומה לאין שיעור. הסטטיסטיקה העתידית עומדת על הפחתה של 50% אחוז פליטה מזהמת עד ל – 2050.


על פי מנהלי חברת התעופה “בריטיש איירווייז” מפעלי מחזרו דלקים שברשותה יפיקו מספיק דלק מטוסים חלופי לכל מטוסי דרים ליינר 787 המנהלים טיסות סדירות מלונדון לסאן חוזה וניו אורלינס שבארה”ב למשך שנה. בנוסף לכך, סיכמה חברת “בריטיש איירווייז” כי תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם מפעל המחזור במשך העשור הקרוב במטרה לצמצם את השימוש בדלק סילוני ולהכניס את הידע והיכולת של דלק בר קיימא אל עולם התעופה.


דלק ממוחזר למטוסים