ניהול דלק בטיסות

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב linkedinמאת: יהודה ביין, מדריך טיסה במונאייר


תקלות דלק הקורות למטוס באוויר – טיבן, שבמקרה הלא כל כך טוב, הן גורמות להפסקת פעולת המנוע. כך נוצר השלב הראשוני בשרשרת האירועים שמסתיימים בתאונה או בתקרית. מכאן ואילך מתחילה התקרית או התאונה להתפתח לכיוונים לא רצויים. התוצאה הסופית בדרך כלל היא מפגש עם הקרקע, ובהרבה מקרים המפגש הוא שלא כדרך הטבע. אז איך אמרנו – זה במקרה הלא כל כך טוב.


במקרה הגרוע יותר – תקלות דלק עלולות לגרום גם לשריפה במטוס ומכאן תנו לדמיון שלכם לפעול חופשי.


המאפיין של תקלות דלק – את רובן ניתן למנוע מראש. עוד כשאנו על הקרקע. בחשיבה ובעבודה נכונה ועל כן:


עקרונות הפעולה של מערכת הדלק


 • ודא כמויות דלק בעזרת מדיד טבילה. לצערנו קשה לסמוך על מד כמות הדלק, “מחוג” מד הדלק שבמטוס. לעולם תאמין רק למה שאתה במו עיניך מדדת ראית. אל תקבל הצהרות של אחרים.
 • למד ודע את תצרוכת הדלק מטבלאות הביצועים.
 • זכור שיש במיכלים דלק שלא ניתן לניצול.
 • תפעול המטוס באוויר מתבצע בנתונים ותנאים משתנים שבהם תצרוכת הדלק גדולה יותר. רק כאשר נמצאים בשיוט יציב אפשר להשתמש בנתוני הספר ועל כן זכור והוסף לנתונים אלה כ 1 גלון לשעה, כפיצוי בגין סטיות לא ידועות מנתוני הטבלה.
 • למד והכר את נתוני צריכת הדלק למצב טיסה לטווח מירבי, וטיסה לשהייה מירבית באוויר.
 • תמיד תכנן את רזרבת הדלק אבל תחשוב שהיא כאילו אינה קיימת ! תשתמש בה בזמן אמתי רק אם שגית בהחלטה.
 • סמן בצורה ברורה על הנתיבים שהכנת במפה, נקודות לבדיקת כמויות ונקודות החלפת מיכלים לפי משטר ניהול הדלק המוכתב על ידי יצרן המטוס.
 • בדוק דלק בכל “הצבת כיוון” חדש.
 • זכור את תקנות רזרבת הדלק התואמות לתנאי הטיסה שלך.
 • המלצה: תכנן תמיד לנחות כשבמיכלים נותר דלק לשעת טיסה אחת לפחות.
 • היי! אל תשכח לנקז ולבדוק בעין ובעזרת האף מה מכילה כוסית הניקוז.

מה אומר החוק לגבי חישוב הדלק הדרוש לביצוע טיסה?


תקנות העוסקות בדלק


התקנות נמצאות בקובץ תקנות הפעלת כלי טיס וכללי טיסה.


304. כטר”מ: כמות דלק


(א) לא יתחיל טייס טיסה באווירון לפי כטר”מ, אלא אם, בהתחשב בתנאי מזג אוויר ורוח חזויים, מצוי באווירון דלק בכמות המספיקה כדי לטוס לנקודת הנחיתה המיועדת הראשונה ולאחר מכן, בהנחה של צריכת דלק רגילה בשיוט -(1) ביום – לטוס לפחות עוד 30 דקות; (2) בלילה – לטוס לפחות עוד 45 דקות.

(ב) לא ימריא טייס לטיסת אימונים של המראות ונחיתות באווירון בשדה תעופה אלא אם מצוי באווירון דלק בכמות המספיקה כדי לבצע את האימונים המתוכננים וכמות דלק נוספת לחצי שעת טיסה.

(ג) לא יתחיל טייס טיסה בהליקופטר לפי כטר”מ, אלא אם, בהתחשב בתנאי מזג אויר ורוח חזויים, יש להליקופטר דלק בכמות המספיקה כדי לטוס לנקודת הנחיתה המיועדת הראשונה ולאחר מכן, בהנחה של צריכת דלק רגילה בשיוט לטוס לפחות עוד 20 דקות.


 

20. כמות דלק לטיסת כט”מ

(א) לא יפעיל אדם כלי טיס בתנאים של כללי טיסת מכשירים אלא אם נמצאת בכלי הטיס כמות דלק המספיקה, בהתחשב בדו”חות ובתחזיות של מזג האוויר, לביצוע כל אלה:

(1) השלמת הטיסה עד לשדה התעופה המיועד לנחיתה הראשונה;

(2) טיסה משדה התעופה כאמור בפסקה (1) לשדה תעופה משני;

(3) טיסה נוספת לאחר מכן במשך 45 דקות במהירות שיוט רגילה בגובה המתוכנן.

(ב) האמור בתקנת משנה (א)(2) לא יחול אם נקבעו נהלי גישת מכשירים סטנדרטית לגבי השדה המיועד לנחיתה הראשונה כאמור בפרק הששי, ותנאי מזג האויר לשדה זה החזויים למשך התקופה משעתיים לפני זמן ההגעה המשוער ועד שעתיים לאחר זמן זה הם כלהלן:

(1) בסיס עננים של לפחות 1000 רגל מעל לנמוך שבין שלושת אלה:

א. הגובה המזערי בנתיב הטיסה ((MEA;

ב. הגובה המזערי להימנעות ממכשולים ((MOCA;

ג. הגובה שנקבע לקטע הראשוני של נוהל גישת המכשירים לאותו שדה התעופה;

(2) הראות היא הגדולה שבין שני אלה:

א. חמישה ק”מ לפחות;

ב. שלשה ק”מ יותר מהראות המינימלית המאושרת לנחיתה.


הימנע מתקלות הנובעות מבעיות הדלק בטיסה


כיצד נפעל למניעת ולהקטנת תקלות הנובעות מהדלק בטיסה?


נעשה זאת על ידי:

1. לימוד מערכת הדלק. הכרה והבנת הגרפים וטבלאות הדלק בספר המטוס.

2. ביצוע הכנות נכונות לטיסה.

3. תפעול נכון של מערכת הדלק במטוס.

4. ניהול צריכת הדלק בטיסה.

5. הקפדה על תערובת אידיאלית בכל מצבי הטיסה.

6. מניעת התקרחות במאייד.

7. מניעת חסימת אדים.

ועוד.


במאמר זה נעסוק רק בסעיפים 2 ו 4 מהרשימה שלמעלה. את שאר הסעיפים תתרגלו עם מדריכי הטיסה שלכם באוויר.


ביצוע הכנות נכונות לטיסה


נתחיל לחשב את הדלק הדרוש לטיסה. נניח שאנו יוצאים לטיסת ניווט.


safety1

לפי הפרופיל המקובל אנו זקוקים לדלק שיספיק להתנעה, המראה, טיפוס, שיוט, הנמכה ונחיתה. בנוסף נדרשת הרזרבה על פי החוק.


איך עושים חשבון דלק נכון? אנו נעסוק כאן בחישוב למטוס חד מנועי שמצוייד במנוע בוכנה ופרופלר. במטוסים רב מנועים החישוב הוא אחר ונכנסים לעניין שיקולים נוספים ואחרים ולא ניגע בהם כאן.


חישוב הדלק הוא חלק משגרת ההכנות לכל טיסה שהיא, חובה לחשב את הדלק הדרוש! ללא יוצא מן הכלל. לטיסת מרחק או לטיסת אימונים.

הכן תכנית טיסה על טופס תכנון טיסה. כן, כן, השתמש במחשבון הניווט ובנתוני התחזית המטאורולוגית, לצורך החישובים, מצא כיוון אמיתי וסחיפה ומהירות קרקע. סביר להניח שבתנאי הרוח החזויה מהירות הקרקע שתתקבל בחישובים תהיה די נכונה ולכן:

חשוב מאוד! חשב את משך הטיסה הכללי לפי מהירות הקרקע שמצאת בחישובים לעיל.


עכשיו התחל לרשום את הנתונים הבאים על דף נייר או השתמש בטופס שנמצא כאן בהמשך:

• דלק דרוש לצרכי התנעה הסעה והמראה.

• דלק דרוש לכל הנסיקות שבנתיב

• דלק למשך השיוט.

• דלק להנמכה ונחיתה.

• רזרבה הנדרשת לפי החוק

סכם את המספרים, התוצאה שהתקבלה זוהי כמות הדלק המינימלית הדרושה לביצוע הטיסה בביטחון ועל פי כל הכללים והתקנות.


עכשיו גש למטוס ובדוק בראיה כל מיכל דלק בנפרד, עם מדיד דלק טבילה, המתאים לדגם המטוס שהנך טס בו. כמה דלק באמת יש לי במטוס? האם יספיק לביצוע הטיסה?

אם אין במיכלי המטוס דלק המספיק לפי החישוב לביצוע הטיסה, תדלק את המטוס!

אל תכנע ללחצים – תדלק! וטוס בביטחון.


המלצה שלי – אם אין סכנה של מעבר על מגבלת משקל מירבי המותר של המטוס או מגבלת משקל ואיזון, תדלק למיכלים מלאים או עד שתגיע אל מגבלת המשקל והאיזון המירביים שמותרים.


זכור לבדוק משקל ואיזון בנתוני ההמראה וגם לבדוק את המשקל והאיזון לקראת הנחיתה. בדוק שלא תחרוג ממגבלות CG קדמי ו CG אחורי.


חישובי ורישומי הדלק


לפניכם דוגמה לטבלה לחישובי ורישומי הדלק:

safety2
 • דלק להתנעה הסעה והמראה
 • דלק לנסיקה
 • דלק לשיוט
 • דלק להנמכה ונחיתה
 • ס”ה דלק שדרוש לביצוע הטיסה
 • רזרבה נדרשת לפי החוק
 • ס”ה הדלק שחייב להיות במטוס לצורך הטיסה
 • כמות דלק שנמדדה בראיה
 • הפחת דלק שלא ניתן לשימוש
 • ס”ה הדלק שניתן לשימוש במטוס

מהיכן ניקח את הנתונים להם אנו זקוקים לביצוע החישובים? – מספר המטוס!


זכרו, לכל מטוס יש את הספר המיועד לו. ולכל תת דגם של המטוס. יש להשתמש אך ורק בספר המיועד לתת הדגם שעליו הנך מתעתד לבצע את הטיסה.


אני ממליץ לכל טייס לקנות ולהחזיק בעותק מספר המטוס הספציפי עליו הוא טס. (לי בבית יש את כל ספרי המטוסים שטסתי עליהם בכל שנותיי כטייס)


להלן הטבלאות שהבאתי כדוגמה משני ספרי ססנה 172. טבלאות של נתוני הזמן הדרוש, הדלק הדרוש לנסיקה והמרחק הקרקעי שהמטוס עובר עד להגיעו לגובה המבוקש וגם טבלאות ביצועי שיוט.


שימו לב היטב שלכל תת דגם של ססנה 172 יש את הטבלאות שלו. ורק בהן תשתמשו. הטבלה מתייחסת למשקל מירבי שמותר להמראה.


דוגמה אחת –


טבלת חישובי הדלק לנסיקה של ססנה P172. קראו היטב את כל תנאי הביצוע של הנסיקה ואת ההערות שמצורפות לטבלה:

1. להוסיף 1.1 גלון לצורך התנעה הסעה והמראה. (כפול במספר ההמראות המתוכננות)

2. להוסיף 10% לצריכת הדלק לכל 10 מעלות מעל הטמפרטורה הסטנדרטית.


ראה בטבלאות להלן:


safety3

דוגמה נוספת: ססנה S172. תוכן הטבלה זהה אלא שהעימוד מעט שונה:


safety4

תרגיל לדוגמה לפי טבלת ביצועי נסיקה ססנה 172S


Time, Feul and distance to limb

גובה השיוט שלנו נקבע בדוגמה הזו ל 4000 רגל.

עלינו לנסוק לגובה 4000 רגל והטמפרטורה היום (נניח בהרצליה גובה פני הים לצורך התרגיל) טמפרטורה של 30 מעלות. כלומר גבוהה ב 15 מעלות מעל הסטנדרט.

דלק להתנעה והמראה – 1.4 גלון (נרשום בטבלה שלמעלה)

נסיקה לגובה 4000 – 1.5 גלון ונוסיף 15% פיצוי לטמפרטורה, שהם ס”ה 1.725 גלון. (נעגל למעלה ונרשום בטבלה 1.75)


לחישוב צריכת הדלק בשיוט נשתמש בטבלאות ביצועים בשיוט: Cruise Performance

כאן ניכנס לעמודה השלישית, של 20 מעלות מעל הסטנדרט ונשתמש בנתונים האלה:


(הסבר קצר: בגובה 4000 בטמפרטורה לפי התחזית – 30 מעלות על הקרקע. הטמפרטורה תרד ב 8 מעלות כך שבגובה 4000 היא תהיה 22 מעלות, הטמפרטורה הסטנדרטית בגובה 4000 היא 7 מעלות, כך שהטמפרטורה שבגובה תהיה גבוהה ב 15 מעלות מהסטנדרט ולכן נשתמש בנתוני העמודה השלישית).


safety5
safety6

כדי שלא “נקרע” את המנוע בחרנו לשייט בגובה 4000 ב 2500 סל”ד, נתון שמהווה 64% כח.


בנתונים אלה טסים מספיק נוח, וגם שומרים על המנוע. ראו את נתוני ההפעלה – יש לדלל את התערובת! ביצועי המטוס שרשומים בטבלה הם עבור תערובת מדוללת לפי המלצת הייצרן.


במצב זה נקבל מהירות אוויר אמיתית של 114 קשר ותצרוכת דלק של 8.9 גלון לשעה.

לפי מהירות הקרקע ואורך הנתיב המתוכנן נמצא את משך הזמן הדרוש לטיסה. לפי ס”ה הזמן שנבלה בשיוט נחשב את כמות הדלק לשיוט ונרשום את התוצאה בטבלה.


בססנה 172 אין טבלאות לחישוב לתצרוכת הדלק בהנמכה ועל כן נשתמש במשך ההנמכה לנחיתה גם כן בטבלת ביצועי השיוט. נחשב את משך ההנמכה כאילו זה בשיוט ונרשום את תצרוכת הדלק שמצאנו בטבלה שהכנתי למעלה.


עכשיו הגענו לסיום החישוב. סכם את הכל ורשום את התוצאה בשורה – ס”ה דלק דרוש לביצוע הטיסה.


הוסף את הרזרבה הנדרשת לפי התקנות, סכם ורשום את התוצאה בשורה – ס”ה הדלק שחייב להיות במטוס לצורך הטיסה.


זכור: אם יש מספר נחיתות ביניים יש לחשב דלק לכל התנעה הסעה והמראה, לכל נסיקה, לכל שיוט ולכל הנמכה. לסכם את כולם ולרשום בכל שורה בטופס לעיל בהתאם.


ביום הטיסה


תגיע מספיק מוקדם לפני מועד ההמראה. (מומלץ להגיע לפחות שעה לפני מועד ההמראה המתוכנן.)

וודא מז”א בדף התחזית היומית.

וודא עם שדה היעד את מז”א אצלו ובשעות ההגעה והעזיבה שלך.

אסוף מידע רלוונטי מטייסים שהיו בנתיבך המתוכנן בשעה שעתיים קודם לכן.

תקן את תכנית הטיסה והזמנים בהתאם למידע מזג האוויר המדוייק יותר (אם קיים).


safety7

בדוק דלק במטוס! בדוק בראיה עם מדיד דלק טבילה, המיועד לדגם המטוס שלך. וודא את הכמות במטוס. רק אתה תמדוד ותרשום! אל תאמין לאיש!


רשום את הכמות בטופס שלמעלה, הפחת דלק שלא ניתן לניצול וסכם. בשורה:

ס”ה הדלק שניתן לשימוש שבמטוס


רק עכשיו ניתן לסיים את סיכום החישוב:

ס”ה הדלק שניתן לשימוש במטוס חייב להיות תמיד גדול יותר מ – ס”ה הדלק שחייב להיות במטוס לצורך הטיסה.

בעת ביצוע הבדיקה שלפני טיסה – רשום כמות מדוייקת שמצאת בכל מיכל בספר המטוס. בשורה של בדיקת המטוס לפני הטיסה.


ודא משקל ואיזון מדוייק. הגש תכנית טיסה וטיסה נעימה.


התנהלות לפני הטיסה – תדלוק


נכון שבדרך כלל אנו באים והמטוס כבר מוכן עבורנו ומתודלק אבל עלינו לדעת ולהשגיח על מספר כללים בעת תדלוק.


כדי להבטיח מיכלים מלאים, הכר היטב את מערכת הדלק ושיטת התדלוק הנכונה למטוסך.

וודא שהתדלוק אכן נעשה כפי שכתוב בספר המטוס.

להלן כמה דוגמאות:

1. ססנה 172 – לפני התדלוק העבר את בורר הדלק למצב L או R

2. ססנה 210 – תדלק מיכל אחד מלא עבור ותדלק מיכל שני מלא חזור לתדלק מיכל הראשון ואחר כך חזור למיכל השני.

3. כלל ברזל נוסף: ודא שהמטוס חונה על משטח מאוזן ולא משופע. אחרת, קיים סיכוי שתאבד דלק בעת החניה בגלל מעבר דלק בין מיכלים וטפטוף דלק מצינור גלישת העודפים.

4. בסיום התדלוק. אל תשכח! וודא שנית שמכסי מיכלי הדלק סגורים ומאובטחים.

5. בתדלוק בשדה זר. וודא היטב את סוג הדלק, אל תשאיר מקום לטעות! המנוע שלך הוא מנוע בוכנה ולא “שותה” דס”ל. וודא שמספר האוקטן של הדלק מתאים למנוע מטוסך.

6. אל תשכח לבדוק ולוודא שכבל הארקה מחובר בין המטוס למיכלית לפני ובמשך כל זמן התידלוק.

7. אין לתדלק מטוס כאשר הוא מאוייש בנוסעים וצוות. כולם בחוץ! ובמרחק ביטחון בעת התדלוק.

8. ברור מאליו ואין צורך להזכיר זאת אבל בכל זאת – לא לעשן ליד המטוס.


התנהלות בזמן הטיסה


כפי שכתבתי כאן כבר מספר פעמים יש להתנהל בטיסה לפי הוראות הייצרן כפי שכתובות בספר המטוס.


אולם ישנם כמה עקרונות כללים שהם נכונים ונזכיר אותם להלן:


במטוסים בהם הזנת המנוע/ים בדלק אינה במקביל מכל המיכלים, יש להעביר את ההזנה ממיכל אחד לשני מדי פרק זמן כדי לשמור איזון כנפיים. הכל רק לפי הוראות היצרן.


החלפה בין מיכלי דלק תבוצע תמיד בגובה בטוח ותמיד עם הפעלת משאבת עזר ווידוא לחץ דלק תקין.

אין להחליף בין מיכלים בעמדת המראה – אם החלפת מיכל בעמדת המראה – המתן את פרק הזמן שכתוב בהוראות היצרן בטרם תמריא.


במטוסים בהם קיימת אפשרות הזנה צולבת של מנועים ממיכלים שונים, יש לפעול במדוייק לפי הוראות יצרן המטוס.

בטיסה היה ערני לנושא הדלק. בדוק והשווה כל פרק זמן את זמן המקטע (לג) בנתיב שתוכנן בנתיב לבין הזמן שבוצע בפועל.

זכור כי הרוח בשאתה עלול לפגוש בעת הטיסה לא תמיד תהיה תואמת לנתוני הרוח שקבלת בתחזית. היה ערני לזמני הטיסה וזכור כי שינוי משמעותי בזמן הטיסה ישפיע על צריכת הדלק.


שימוש ב GPS שמציג את מהירות הקרקע האמיתית יכול לסייע בכך שניתן להשוות את המהירות שמראה ה GPS כנגד מהירות הקרקע GS)) המחושבת בתכנית הטיסה ולהסיק על שינוי צפוי בזמנים ומכאן ניתן להסיק על צריכת הדלק האמיתית.


בדוק דלק עם מדיד טבילה גם לאחר כל נחיתת ביניים. שמא קרתה תקלה כל שהיא והדלק במטוס נצרך בכמות גדולה מהמתוכנן, והדלק שנותר לא מספיק לביצוע המשך הטיסה.


חשב את צריכת הדלק שצרך המטוס בטיסה עד לנחיתה זו, ובדוק האם תואם את חישוביך שערכת לפני הטיסה. אם חישבת ומצאת שיחסר לך דלק להמשך הטיסה, אל תמריא לפני שתמלא את הדלק שחסר.


זכור: עדיף לחזור מראש פינה במונית מאשר שיפנו אותך באמבולנס מאי-שם לאורך הנתיב.


נחיתות בטוחות לכולנו.


יהודה ביין


safety12
safety13
safet14
safty11

 

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב linkedin

אם הגעתם לפה,
סימן שאתם מעוניינים
בפרטים נוספים.

נשמח לשוחח אתכם, לענות על כל שאלה
ולעזור לכם להגשים את החלומות שלכם בעולם
התעופה. השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם.

plane

אם הגעתם לפה,
סימן שאתם מעוניינים
בפרטים נוספים.

נשמח לשוחח אתכם, לענות על כל שאלה
ולעזור לכם להגשים את החלומות שלכם בעולם  התעופה. השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם.

Call Now Button