Home » הבלוג שלנו » בית ספר לטיסה » קיץ של בטיחות

קיץ של בטיחות

Postedחם בקיץ. חם.


בעקבות מספר תקריות של טייסים בחודשיים האחרונים החלטנו שאת הקיץ הזה אנחנו פותחים בקול תרועה רמה.


בטיחות, בטיחות, בטיחות!


החום משפיע על כולנו – רמת הריכוז יורדת, רמת העייפות עולה, ורמת הדריכות בנסיגה…


כל שבוע, נעלה טיפ בטיחות, במטרה לשפר את רמת הטיסה של כולנו.


אתה – אל תיהיה הטייס הבא.


face1


כשטסים במטוס שני טייסים, ומבצעים חילוף בניהם על הקרקע (כמובן), חובה לדומם מנוע, להחזיר מטוס לחניה בליין, לבצע בד”ח מסודר, והכל לפני ביצוע החילוף.


כל טיסה היא טיסה בפני עצמה, אשר חייבת להתחיל ולהסתיים בליין המטוסים כאשר המנוע כבוי.


בואו נעבור את הקיץ בשלום!