Home » קריירה בתעופה » טיסות גשם

טיסות גשם


טיסות גשם לזריעת עננים והגברת הגשם


גבע תעופה, היא חברת בת של מונאייר, ועוסקת בתחום ייחודי ומרתק בעולם התעופה. חברת גבע תעופה הוקמה לפני עשרים שנה על ידי מוטי גבע, והיא עוסקת בתחום מטוסי הגשם –  הגברת גשם תוך שימוש בשיטות מיוחדות במטרה להגדיל את כמות הגשם היורדת מענני הגשם. תהליך הגדלת כמות הגשם הינו “זריעת עננים” באמצעות חומר מיוחד הנקרא “יודיד הכסף”. חומר זה מזרז התעבותן של טיפות המים הקטנות לטיפות מים גדולות וכך מוגברת כמות הגשם.


פרויקט לאומי

הלקוח הסופי של גבע היא בעצם מדינת ישראל (חברת מקורות) וטיסות הגשם מוגדרות כפרויקט בעל חשיבות לאומית, במיוחד בשנים אלו של מחסור במים ומיעוט גשמים.


זריעת עננים במשך שני עשורים


את החומר מפזרים בעננים בעזרת מטוסים מיוחדים מדגם ססנה 337 בעלי ציוד זריעה. תהליך זריעת העננים מבוצע במדינת ישראל במהלך ארבעת העשורים האחרונים תחת ניהולה של חברת שח”מ (חברה בת של “מקורות”), באמצעות מכרז היוצא מטעמה לביצוע עבודות הזריעה.


בשני העשורים האחרונים, במסגרת ארבעה מכרזים באופן רצוף, זכתה חברת גבע תעופה בביצוע העבודות.


עונת זריעת העננים מוגדרת בתקופה שמתחילה ב-1 לנובמבר ומסתיימת ב- 30 לאפריל בשנה העוקבת.


לכתבה על טיסות גשם מתוך בטאון חיל האוויר.


לעבוד כטייס גשם


המראת פעם בתנאי מזג קשים? טסת פעם לתוך ענן CB ?

טיסות הגשם הן בלעדיות לגבע תעופה. עבור טייסים, בוגרי מונאייר, בעלי הגדר מכשירים ודו מנועי – אלו טיסות מכשירים מרתקות בתנאי מזג אוויר קשים וייחודיים.


 

מונאייר מגייסת לצוות טייסי הגשם של גבע את מיטב הטייסים מבין שורותיה ומכשירה אותם בקורס טייסי גשם ייחודי.
טיסות הגשם מיועדות לטובים ולקשוחים שבטייסים המסחריים!!