Home » Posts Tagged "המאבק על שדה התעופה בהרצליה"

פרסומיםפעילויות, עידכונים ומטסים – חורף במונאייר

Posted

סגירת שדה התעופה הרצליה ב-15.4.2015

Posted

שדה התעופה הרצליה – המאבק

Posted

פעילויות, עידכונים ומטסים – חורף במונאייר

עדכון על המשך המאבק על מניעת סגירה של שדי התעופה הרצליה

שדה התעופה בהרצליה, בו מקבלים את רשיונות הטיס האזרחיים כ80% מתלמידי הטיסה והטייסים האזרחים של ישראל, בסכנת סגירה. הצטרפו למאבק המנוהל על ידי העמותה למניעת הפינוי ודחיית מועד הסגירה ב3 שנים לפחות.