סגירת שדה התעופה הרצליה ב-15.4.2015

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב linkedin

לכל חברינו הרבים שלום, 

סגירת שדה התעופה בהרצליה

שלשום קיבלו בעלי מטוסים ומנהלי חברות בשדה התעופה הרצליה מכתב רשמי מרשות שדות התעופה המודיע על סגירת שדה התעופה בתאריך 15.4.2015. המכותבים הופנו אל מנהל שדה התעופה הרצליה כדי שימצא עבורם חלופה.


מכתב זה בא כהמשך למכתב שנשלח למשתמשים ע”י רשות שדות התעופה ביוני 2013, אשר את נוסח התגובות ששלחו חלק המשתמשים תוכלו למצוא בקישורים הבאים: גרסה 1; גרסה 2.


עמותת משתמשי שדה התעופה תגיב למכתב זה בתוך ימים ספורים ובמרוכז בשם כל המשתמשים בשדה התעופה הרצליה. אנחנו מבקשים מכל מי שקיבל מכתב זה להמנע בשלב זה מלפנות באופן פרטני אל מנהל שדה התעופה הרצליה כדי שנוכל להפנות אל רש”ת פניה מרוכזת בשם כולנו. יש חשיבות רבה לכך שכולנו נפעל כגוף אחד ומלוכד.


להלן תאור תמציתי של הארועים שהובילו למצב העגום שבו אנו נמצאים כרגע. בהמשך נפרט את הצעדים שאנחנו נוקטים בהם כדי לנסות ולהעביר את רוע הגזירה ולדחות את סגירת שדה התעופה עד שתוכשר חלופה מתאימה שתוכל לקלוט את כל הפעילות הרבה המתקיימת היום בשדה התעופה בהרצליה.

 • סוף 2009 – המועצה הארצית לתכנון ובניה מאשרת את תכנית המתאר המחוזית של מחוז המרכז שבה מסומן הרצליה כש”ת זמני ל 5 שנים ממועד הפקדת התכנית. התכנית הופקדה ב-15.4.2010 ומכאן נגזר תאריך הסגירה ב-15.4.2015.
 • 2010 – רשות שדות התעופה מגישה בג”ץ כנגד המועצה הארצית ושר התחבורה כנגד ההחלטה הנ”ל. עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה מוקמת כדי להצטרף כגוף מייצג של משתמשי השדה לבג”ץ זה שסומן 839/10.
 • לאחר מספר דחיות של הדיון בבג”ץ זה, רש”ת מושכת את הבג”ץ בספטמבר 2012 ועמותת המשתמשים נותרת לבד במאבק כנגד סגירת השדה.
 • תחילת 2011 – הועדה המחוזית לתכנון ובניה מאשרת להפקדה את תכנית הר-4000 שהיא התב”ע של שדה התעופה הרצליה עליה שקדו ברש”ת משנת 2005. תכנית זו אמורה היתה לשנות את יעוד הקרקע עליו פועל שדה התעופה מיעוד חקלאי ליעוד לבניה. התכנית אושרה להפקדה בכפוף להפקדת כיתבי שיפוי על ידי רש”ת (כתב ערבות המבטיח אפשרות לפצות את הגורמים שיפגעו כתוצאה מאישור התכנית).
 • אמצע 2011 – מועצת רש”ת מחליטה באופן חד צדדי ובניגוד לחוק רשות שדות התעופה על פיו היא מתנהלת, שלא להגיש את כתבי השיפוי. הנימוק לסרוב זה היה מועד סגירת שדה התעופה הצפוי ב 2015. בכך למעשה הופסק התהליך התכנוני של שדה התעופה בהרצליה וכעבור 6 החודשים שקצבה הועדה המחוזית, נותר השדה ללא כל תכנית בשלבי תכנון כלשהם.
 • במהלך 2012 מוגשת עתירה מנהלית על ידי 49 תושבים כנגד היועץ המשפטי לממשלה ובה תביעה להורות ליועץ המשפטי לממשלה להתחיל לאלתר באכיפה פלילית כנגד כל מי שמשתמשים בשטח שדה התעופה. הטיעון הוא שלשדה אין תכנית בינוי וגם אין תכנית בהכנה. עתירה זו נדחית על ידי בית המשפט המחוזי בפברואר 2014 תוך הדגשת תשובת המדינה המצהירה שהשדה יפסיק את פעולתו ב-15.4.2015 ובמנותק ממציאת חלופה.
 • תוך כדי הדיונים בעתירה הנ”ל באוגוסט 2013, פונה מנהל רשות התעופה האזרחית, גיורא רום, אל מנהל התכנון במשרד הפנים ומבקש לדון בהארכת מועד סגירת הרצליה ב-3 שנים לפחות בגלל קשיים בפינוי עין שמר שהוגדר כחלופה המוסכמת לש”ת הרצליה.
 • בתגובה למכתבו של גיורא רום, מכריז משרד התחבורה שהוא מכין חלופה לשדה התעופה בהרצליה, חלופה שתהיה מוכנה עד מועד הפינוי באפריל 2015.
 • משרד התחבורה מסמן את מנחת מגידו כחלופה המועדפת אך ביולי 2014 מודיע המשרד שהחלופה המוסכמת היא לא אחרת ממנחת עין שמר. שר התחבורה מורה לרש”ת להוסיף את עין שמר למצבת שדות התעופה של הרשות ורש”ת מכינה פרוגרמה לתכנון.
 • בקיץ 2014 מתקצבת רשות מקרקעי ישראל 10 מליון שקלים שיועברו למשרד הבטחון לתכנון הוצאת התשתיות הבטחוניות הפועלות בו לאתר אחר.
 • מאחר וברור שמהלכים אלו לא יעמידו חלופה פועלת בעין שמר עד לאפריל 2015, מגישה עמותת משתמשי שדה התעופה בג”ץ בספטמבר 2015 המבקש את התערבות בית המשפט בקבלת תשובות משרד רה”מ ומשרד התחבורה לגבי הכשרת החלופה לשדה התעופה הרצליה מאחר ומועד הפינוי מתקרב ולא התקבלה כל הודעה על מצב החלופה המתוכננת.
 • במקביל מתקבלת במנהל התכנון המלצת ועדת העורכים של תמ”א 15 לכנס את המועצה הארצית לתכנון ובניה כדי לדון בהערכת המועד לסגירת הרצליה לתקופה שתאפשר לרש”ת להכין את עין שמר. הדיון במועצה הארצית נקבע לתחילת דצמבר 2014 אך נדחה שבוע לפני המועד בגלל החלטת מנכ”ל משרד הפנים המשמש כיו”ר המועצה הארצית לתכנון, לקבל את אישור היועץ המשפטי לממשלה לגבי המצב המשפטי של שדה התעופה בהרצליה.
 • בתאריך 14.1.2015 התקיים דיון בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד ארז קמיניץ ובו התבקש היועץ המשפטי להמשיך במדיניות אי האכיפה בשדה התעופה הרצליה גם אחרי אפריל 2015. מנהל רת”א החדש יואל פלדשו, ראשתמנהל התכנון במשרד הפנים, בינת שוורץ, ונציגי משרד התחבורה לא הצליחו לשכנע את היועץ המשפטי והחלטתו היא להתחיל בפעולות אכיפה (הוצאת כתבי אישום פליליים) כנגד כל מי שממשיך להשתמש בשדה התעופה בהרצליה ובכך מפר את חוקי התכנון האוסרים על שימוש בקרקע ביעוד חקלאי למטרות אחרות.


 כל מי שהגיע עד לסוף התאור הנ”ל מתרשם בוודאי שאנחנו נמצאים במדינת חלם. תקופת בחירות, לחצים עלומים של גורמי נדל”ן הלוטשים עיניים לקרקע היקרה של שדה התעופה וחוסר ההבנה וההכרה של הרשויות הממונות על התעופה לגבי הנזק העצום והבלתי הפיך שיגרם לתעופה האזרחית של ישראל כתוצאה מסגירת השדה ללא חלופה – מביאים אותנו למצב העגום שאליו הגענו.


 אנחנו ממשיכים במאבק בתקווה שבית המשפט העליון (בג”ץ) יקח את תפקיד המבוגר האחראי ויורה ליועץ המשפטי לממשלה להמשיך את מדיניות אי האכיפה גם מעבר לאפריל 2015 ועד למועד הסגירה החדש שאותו תקבע המועצה הארצית. המועצה הארצית לתכנון ובניה היא הגוף המוסמך בישראל לשקול את כל השלכות התכנון הארצי ובוודאי תתחשב במשך הזמן הנדרש להכשרת עין שמר או חלופה ראלית מתאימה אחרת, לפני שתופסק הפעילות בהרצליה.


 בג”ץ 6390/14 של עמותת המשתמשים שהוגש בספטמבר 2014, ממתין עדיין לתשובת המדינה שביקשה לדחות את תשובתה עד אחרי הדיון שנערך ב 14.1.15. אנחנו ממשיכים ללוות את העתירה הנ”ל תוך שאנחנו מודעים ללחץ הזמן שאנחנו מצויים בו.


 שלכם,
ועד עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה
info@llhz.org.il

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב google
שיתוף ב linkedin

אם הגעתם לפה,
סימן שאתם מעוניינים
בפרטים נוספים.

נשמח לשוחח אתכם, לענות על כל שאלה
ולעזור לכם להגשים את החלומות שלכם בעולם
התעופה. השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם.

plane

אם הגעתם לפה,
סימן שאתם מעוניינים
בפרטים נוספים.

נשמח לשוחח אתכם, לענות על כל שאלה
ולעזור לכם להגשים את החלומות שלכם בעולם  התעופה. השאירו לנו פרטים ונחזור אליכם.

Call Now Button